Svårigheter i att bedöma människor och affärspartners och bristen på tillgängliga tillförlitliga uppgifter har alltid varit ett dilemma i Kina. Kina har karakteriserats som ett lågförtroendesamhälle, där förtroende är något som måste byggas up genom goda gärningar, jämfört med den i väst där det normalt finns initialt förtroende tills du förstör det av dåliga gärningar.

Den kinesiska regeringen inledde redan 2014 ett försök att fram till 2020 ha klar ett nationellt socialt kreditsystem med en totalpoäng för varje individ och företag med syftet att som sades "låta de pålitliga att ströva överallt under himlen, samtidigt som det är svårt för diskrediterade att ta ett enda steg ”.

Efter många lokala pilotprogram börjar system för både individer och företag nu vara tillgängliga online. De flesta av dessa uppgifter fanns tillgängliga tidigare, men en del av dem var inte offentliga.

De kinesiska myndigheterna har länge rankat företag beroende på hur väl de uppför sig. Detta är fallet med skattekontoret, tullen osv. Bra beteende belönas med mindre kontroll och snabbare behandling. Dåligt beteende resulterar med fler begränsningar, kontroll, revisioner etc.

”Vi tycker att det har blivit lättare att göra bakgrundskontroller av leverantörer, och få information om botagets ägandestruktur, skuldförpliktelser och juridiska processer. Men rapportering av finansiell informationfortfarande är inte obligatorisk än”. säger Per Linden VD för Scandic Sourcing.

Det finns oro för missbruk av detta system och att felaktigt tilldelade klagomål skulle ta upp till 5 år att rensa ur systemen,med risk för at strypa ett företags förmåga att agera och en persons förmåga att röra sig, få lån etc. Att ha leverantörer och affärspartners på en svart lista kommer också att påverka poängen. Tanken är att detta ska vara ett rättvist och öppet och självpoliserat system. Men det finns en risk att klagomål från leverantörer, kunder och missnöjda anställda kan ha stora effekter.

Aktiva ansträngningar för att säkerställa compliance kommer att bli ännu viktigare i Kina än tidigare. Håll koll på din egen poäng samt dina affärspartner och leverantörers.

En ny utländsk investeringslag i Kina träder i kraft den 1 januari 2020. Den lovar en likabehandling av utländska investerade företag, förbjuder tvångsöverföring av teknik och ger lika tillgång till statliga upphandlingar.

Kontrollen över utländsk investeringspolitik kommer att föras till nationell i stället för regional nivå.

Den ersätter tre tidigare lagar om utländskt ägda företag. Det finns en övergångsperiod på fem år för att anpassa organisation och styrelsestruktur.

Lagen är kort på detaljer men ger allmän riktning och ytterligare förklaringar förväntas i implementeringsinstruktionerna.

launch of the new european parliment logoMed start första januari 2017 kommer omkring 6 000 europeiska företag att tvingas rapportera om sitt arbete med hållbarhetsfrågor och sociala frågor. För de bolag som har leverantörer utomlands behöver även situationen hos och arbetet med dessa inkluderas i rapporteringen. 
Det nya EU-direktivet angående rapportering av icke-finansiell information antogs 2014 och träder nu i kraft i medlemsländerna. Företag och organisationer med fler än 500 anställda omfattas men vissa länder har satt lägre gränser. Ett av dessa länder är Sverige där företag med fler är 250 anställda omfattas av rapporteringskravet.
Rapporteringen ska innefatta bolagets arbete med miljöfrågor, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption samt mutor och omfattar även företagets leverantörer. Det ska hos varje företag finnas en intern policy för arbetet med ovan nämnda frågor inklusive en beskrivning av due-diligence processer. Även resultatet av detta arbete ska redovisas. Vidare bör rapporteringen omfatta information som är relevanta för varje företags verksamhet inklusive vilka risker som är relaterade till verksamheten samt hur företaget hanterar dessa risker. 
 
"Få europeiska företag har ett bra grepp om den faktiska situationen hos sina leverantörer i Kina och saknar kunskap om lokala regelverk och hur saker på plats fungerar i praktiken", säger Per Lindén, VD på Scandic Sourcing i Shanghai.
 
Scandic Sourcing har arbetat i över 10 år på plats i Kina och Asien och har utvecklat och implementerat program för kontroll och utvärdering av utländska företags leverantörer i Asien. 2012 vann Scandic Sourcing Handelskammarens innovationspris för sitt Code of Conduct-program för utländska leverantörer. Med nytt fokus på hållbarhetsrapportering i Europa blir detta arbete allt viktigare.
 
 
 

Tillverkningsindustrin i Kina har under det senaste året påverkats av handelskonflikten mellan USA och Kina. Det verkar som om det nu finns ett avtal, men räkna inte med att det här är slutet på historien. Obalansen i handelsflöde och öppenhet på marknaden har fortfarande en lång väg att gå.

Detta har haft både positiva och negativa effekter på kinesiska fabriker. I vårt arbete med mestadels europeiska kunder har fabriker i det förflutna ofta haft ett begränsat intresse för mindre orderstorlekar och har haft en preferens från Amerikanska företag som brukade beställa stora volymer och betala bra. Vi ser nu en viss förändring i attityd och mer flexibilitet när det gäller mindre volymorder.

Samtidigt finns det naturligtvis en ökande risk för att företag som förlorade amerikanska affärer antingen stänger, men mer troligt, ändrar inriktning. Flexibiliteten hos Kinesiska företagare är stor. I båda fallen kan du stå inför risken att förlora en leverantör.

Vårt råd är att regelbundet besöka, eller låta en tredjepart some Scandic Sourcing, göra audits på dina Kina leverantörer för att kontrollera hur det går för dem.

Kina representerar en fjärdedel av den globala tillverkningsproduktionen och kommer under överskådlig framtid vara en potentiell källa särskilt för teknikprodukter. Men nu mer den inhemska konsumtionen som driver den ekonomisk tillväxten och aktiva ansträngningar från den kinesiska regeringen för att öka importen, bör utländska företag också överväga hur de kan sälja mer i Kina.

Prata med oss ​​om du har frågor om marknadsinträdes möjligheter.

image009.640x0

Det svenska miljöföretaget OrganoClick ville hitta en kinesisk distributör för sina miljövänliga funktionella material och anlitade Scandic Sourcing som utförde en distributörssökning i Kina.  Efter Scandic Sourcings rekommendationer slöt OrganoClick avtal med en kinesisk distributör med ett stort kundnätverk i Shanghaiområdet för försäljningen av sitt patenterade vattenfrånstötande tillägg OrganoTex®.

OrganoClick är ett börsnoterat grön energi-företag som utvecklar funktionella material baserat på miljövänlig fiberkemi. Exempel på OrganoClicks produkter är den vattenfrånstötande tygbehandlingen OrganoTex® och deras flam- och röt-resistenta ved OrganoWood®. OrganoClick grundades av doktorander från Kungliga Tekniska Högskolan som utvecklat en patenterad metod för att modifiera biofiber. Det Nasdaqnoterade Företaget har vunnit en rad priser såsom ”Sveriges mest lovande start-up” och ”Sveriges bästa miljöinnovation” samt WWFs ”Klimatlösning” och har två år i rad varit med på Affärsvärldens och NyTekniks lista på Sveriges hetaste teknikföretag.

 

 ”Samarbetet vi nu startar upp med Shanghai Amazingtex Trading Co, Ltd är ett bra första steg för oss i Asien”.

- Mårten Hellber, VD OrganoClick

 

OrganoClick har som del av sin expansion fokuserat på Asienmarknaden genom samarbeten med lokala distributörer i Kina, Taiwan, Sydkorea och Japan. Uppskattningsvis 77% av världens totala produktion av funktionella textiler tillverkas här; Kina är den största marknaden med mer än 15 000 textilfabriker med den främsta koncentrationen i Shanghaiområdet.

 

Distributörssökning i Kina

OrganoClick ville hitta en kinesisk distributör för deras hållbara vattenfrånstötande tygbehandling som används vid framställningen av OrganoTex® och anlitade Scandic Sourcing för att göra en distributörssökning för den Kinesiska marknaden.

Scandic Sourcing kontaktade mer än 50 möjliga företag och begränsade urvalet ned till 12 möjliga partners som passade in på OrganoClicks krav. Efter att varje leverantör graderats efter en detaljerad enkät presenterade Scandic Sourcing de fem som uppnått högst totalpoäng.

OrganoClick slöt avtal med en av dessa som uppfyllde alla OrganoClicks krav och även hade ett stort kundnätverk i Kina. ”Det här är ett viktigt första steg för oss i vår ambition att uppnå en bred geografisk distribution av våra textilprodukter på den asiatiska textilmarknaden”, säger Mårten Hellberg, VD på OrganoClick i en pressrelease. ”Samarbetet vi nu startar upp med Shanghai Amazingtex Trading Co, Ltd är ett bra första steg för oss i Asien”.