Svårigheter i att bedöma människor och affärspartners och bristen på tillgängliga tillförlitliga uppgifter har alltid varit ett dilemma i Kina. Kina har karakteriserats som ett lågförtroendesamhälle, där förtroende är något som måste byggas up genom goda gärningar, jämfört med den i väst där det normalt finns initialt förtroende tills du förstör det av dåliga gärningar.

Den kinesiska regeringen inledde redan 2014 ett försök att fram till 2020 ha klar ett nationellt socialt kreditsystem med en totalpoäng för varje individ och företag med syftet att som sades "låta de pålitliga att ströva överallt under himlen, samtidigt som det är svårt för diskrediterade att ta ett enda steg ”.

Efter många lokala pilotprogram börjar system för både individer och företag nu vara tillgängliga online. De flesta av dessa uppgifter fanns tillgängliga tidigare, men en del av dem var inte offentliga.

De kinesiska myndigheterna har länge rankat företag beroende på hur väl de uppför sig. Detta är fallet med skattekontoret, tullen osv. Bra beteende belönas med mindre kontroll och snabbare behandling. Dåligt beteende resulterar med fler begränsningar, kontroll, revisioner etc.

”Vi tycker att det har blivit lättare att göra bakgrundskontroller av leverantörer, och få information om botagets ägandestruktur, skuldförpliktelser och juridiska processer. Men rapportering av finansiell informationfortfarande är inte obligatorisk än”. säger Per Linden VD för Scandic Sourcing.

Det finns oro för missbruk av detta system och att felaktigt tilldelade klagomål skulle ta upp till 5 år att rensa ur systemen,med risk för at strypa ett företags förmåga att agera och en persons förmåga att röra sig, få lån etc. Att ha leverantörer och affärspartners på en svart lista kommer också att påverka poängen. Tanken är att detta ska vara ett rättvist och öppet och självpoliserat system. Men det finns en risk att klagomål från leverantörer, kunder och missnöjda anställda kan ha stora effekter.

Aktiva ansträngningar för att säkerställa compliance kommer att bli ännu viktigare i Kina än tidigare. Håll koll på din egen poäng samt dina affärspartner och leverantörers.