En ny utländsk investeringslag i Kina träder i kraft den 1 januari 2020. Den lovar en likabehandling av utländska investerade företag, förbjuder tvångsöverföring av teknik och ger lika tillgång till statliga upphandlingar.

Kontrollen över utländsk investeringspolitik kommer att föras till nationell i stället för regional nivå.

Den ersätter tre tidigare lagar om utländskt ägda företag. Det finns en övergångsperiod på fem år för att anpassa organisation och styrelsestruktur.

Lagen är kort på detaljer men ger allmän riktning och ytterligare förklaringar förväntas i implementeringsinstruktionerna.