Det finns många möjligheter att hitta bra och konkurrenskraftiga leverantörer i Kina. Företag bör dock vara medvetna om att det finns många fallgropar och nivån på leverantörer varierar stort. Ett systematiskt arbetssätt rekommenderas när en leverantör ska hittas, utvärderas, utvecklas och kontrolleras. 2010 vann Scandic Sourcing Svenska handelskammarens innovationspris för sitt leverantörs-Code of Conduct program. Scandic Sourcing har utvecklat kvalitetsgranskningssystem och ett code of conduct utvärderingsprogram som tar i beaktande en lång rad faktorer; läs mer om det nedan.

 

Varför anlita en tredje part?

Att upprätta och underhålla ett sourcingteam i Kina identifieras ofta som ett av de största hindrena gentemot Sourcing i Kina. Att bygga ett team från scratch är svårt och tidskonsumerande. Scandic Sourcing är redan på plats, i Kina, med ett erfaret team bestående av svenska och kinesiska ingenjörer, redo att hjälpa dig och ditt företag att sourca på den kinesiska marknaden idag. Scandic Sourcing är en partner du kan lita på, som kan minimera din risk och spara in din tid och dina pengar.

bildsourcing

Läs mer nedan om hur vi hittar och granskar leverantörer.


   Hitta en leverantör i Kina

   Inköpsservice

   Leverantörsutveckling

   Scandic Sourcings inköpslösning

 

Kolla gärna in våra case studies för att se vilka lösningar vi har levererat till våra kunder.