supplychainmanagement

Scandic Sourcing har utvecklat en ny Inköpslösning på en löpande månadsbasis. För en fast månadsavgift får ditt företag ett basutbud av tjänster för att säkra din orderkedja och se till att dina orders till och från Kina hanteras säkert och utan avbrott. 

Detta innebär att vi utvärderar dina leverantörer för att identifiera potentiella risker i din leverantörskedja för att förebygga avbrott i orderkedjan. Scandic Sourcing ser till att kringgå agenter och tredjeparter för att undvika påläggskostnader - vi kommunicerar direkt med leverantörer och fabriksägare på alla nivåer av din leverantörs organisation och bygger långsiktiga och transparenta relationer med dina leverantörer.

Scandic Sourcing håller dig även uppdaterad om rådande prislägen för din branch genom att jämföra kostnader mellan leverantörer. Vi hanterar prisförfrågningar och budgivning och ser till att du alltid får bästa pris. 

Att ha en partner i Kina du kan lita på som långsiktigt jobbar med era leverantörer sparar in kostnader genom ökad transparens och tydligare översikt av kostnadsläget och förbättrar också relationen med dina leverantörer och bidrar till en kontinuitet och stabilitet i din leverantörsskedja. Vår inköpslösning medför också reducerade priser på våra andra tjänster såsom kvalitetskontroller, inspektioner, leverantörssökningar och vårt Code of Conduct program.

 

Vårt basutbud av tjänster inkluderar:


Regelbunden kommunikation med dina leverantörer i Kina

Prisförfrågningar, budgivning och kontroll av rådande prisläge

Hantering och kontroll av exportdokumentation

Pågående riskutvärdering av din leverantörsskedja