På grund av Kinas snabba utveckling och expansion, saknar många leverantörer de säkerhetssystem och rutiner vi har i väst. Vi kan därför erbjuda olika program för att arbeta med och förbättra era befintliga leverantörer i Kina. Med vårt Code of Conduct program gör vi en audit på era leverantörer för att försäkra oss att ni har en klar bild om er leverantörs situation. Vår granskning täcker också huvudpunkterna av vad som krävs för/av en tredjeparts leverantörs undersökning av ISO 14000.

 

Leverantörsgranskning

Många företags kvalitetssystem försämras efter det första godkännandet och når kanske inte längre upp till era krav. Vi gör en nulägesanalys och efter jämförelse med world class standards, identifierar och föreslår vi förbättringsmöjligheter.


Leverantörsutveckling i Kina

Med vårt leverantörsutvecklingsprogram hjälper vi er att arbeta med leverantörer som inte nått hela vägen gällande standard men som har viljan och kapaciteten att nå upp till en bra nivå. Vi coachar dem aktivt för att möta era mål utefter internationell standard och hjälper dem kontinuerligt att förbättra kvalitén, servicen och ledtiderna samt att sänka kostnaderna. Vårt internationella team med djupgående kunskaper inom västerländsk och kinesisk kultur fungerar som en bro som stärker förståelsen mellan er och era leverantörer.

Läs mer om Scandic Sourcings auditingprogram i den här djupgående intervjun med Scandic Sourcings VD Per Linden.