Är du orolig över äktheten i din kinesiska leverantörs påståenden? Ser fabriken på hemsidan lika bra ut i verkligheten? Är affärslicenserna i ordning?
 
Scandic Sorcing kan agera som din representant, på plats i Kina och besöka din kinesiska leverantörs fabrik. Vi kan kontrollera huruvida din leverantör innehar korrekt dokumentation, affärslicenser, certifikat, ISO-standarder och dyligt. Vi dokumenterar också hur fabriken ser ut rent utvändigt, ger en överblick, och kan utföra andra kontroller utefter ditt företags önskemål.
  

sourcingchina

Är du säker på att din Kinesiska leverantörs påståenden är sanna? Scandic Sourcing kan besöka dennes anläggning och göra en kontroll. 

Kontakta oss för mer information.