I Kina finns en stor mängd leverantörer och det är ingen konst att snabbt hitta en leverantör på internet. Problemet är snarare att kvaliteten på leverantörer skiljer sig avsevärt från fall till fall och att många leverantörer i själva verket är agenter och ombud för andra producenter. På grund av att många kinesiska fabriker och producenter saknar giltiga exportlicenser behöver de samarbeta med agenter; problemet är att vissa av dessa agenter har sina egna agendor. De leverantörer du möter på mässor och de som har hemsidor är ofta de som är mest angelägna om att finna utländska kunder, men det visar sig ofta att dessa leverantörer som är bra på marknadsföring ofta har brister på andra håll.

Men är de verkligen rätt leverantör för er? Producerar de varorna själva? Har de kapacitet att producera vad ni behöver? Är varuproverna representativa för den dagliga produktionen? Är det här en leverantör som är villig att jobba med interna förbättringsprocesser? Finns det dolda risker? 

Scandic Sourcing kan besvara dessa frågor och minimera era risker. Vi befinner oss på plats, i Kina och kan utförligt undersöka vad som finns bakom webbsidan, utställningarna och fabriksväggarna för att ge er en korrekt bild. Att få alla fakta klart för sig i ett tidigt skede kan vara en investering väl värd att göra.

 

finding suplier

IMG 4153

 

  Utvärdering av leverantörer 

Scandic Sourcing genomför konsultstudier där vi på ett systematiskt sätt undersöker en industri. Vi letar upp industriledarna och de kompetenta ledarskapsteamen och identifierar leverantörerna med de rätta maskinerna. Vi hjälper dig finna rena och välorganiserade fabriker med fungerande kvalitetssystem som tar hänsyn till miljö-, och arbetsförhållanden och som har en förståelse för era behov.

 

Benchmarking av leverantörer

Vi undersöker en stor mängd leverantörer i Kina och sorterar ut de som inte nått upp till kraven. Därefter utvärderar vi kvalificerade kandidater utifrån en framtagen kravprofil och slutligen väljer vi ut de företag som bäst matchar våra krav. Med hjälp av våra utförliga företagsbeskrivningar och kortlista kan ni själva välja ut vilka företag som ni vill besöka, beställa testorders från eller själva undersöka närmre. Detta rekommenderar vi framför allt när ni vill införliva leverantören i er ordinarie leverantörskedja.


Sourcing i Kina med Scandic Sourcing

  • Det är alltid kostsamt, riskabelt och tidskrävande att byta leverantör, därför är det värt att spendera lite extra för att slippa risker och hitta rätt direkt!
  • Vi står på er sida och värnar om era intressen.
  • Diskutera era planer med oss och låt oss tillsammans lägga upp en sourcingstrategi och utveckla en handlingsplan för leverantörsbedömning.