shanghai-ns
Scandic Sourcing anordnar tillsammans med samarbetspartners en temaresa till Kina i mars 2017. Följ med oss till Shanghai och få kunskap om de nya reglerna för rapportering av ickefinansiell information som träder i kraft den 1 december 2016. På resan kommer ni få träffa företag med erfarenhet av tillverkning och inköp i Kina och lära mer om kinesisk affärskultur och CSR, besöka fabriker samt delta i workshops för att lära er hur man kan bygga upp informationsflöden och system för att säkerställa tillfredsställande rapportering enligt den nya lagstiftningen.