Tillverkningsindustrin i Kina har under det senaste året påverkats av handelskonflikten mellan USA och Kina. Det verkar som om det nu finns ett avtal, men räkna inte med att det här är slutet på historien. Obalansen i handelsflöde och öppenhet på marknaden har fortfarande en lång väg att gå.

Detta har haft både positiva och negativa effekter på kinesiska fabriker. I vårt arbete med mestadels europeiska kunder har fabriker i det förflutna ofta haft ett begränsat intresse för mindre orderstorlekar och har haft en preferens från Amerikanska företag som brukade beställa stora volymer och betala bra. Vi ser nu en viss förändring i attityd och mer flexibilitet när det gäller mindre volymorder.

Samtidigt finns det naturligtvis en ökande risk för att företag som förlorade amerikanska affärer antingen stänger, men mer troligt, ändrar inriktning. Flexibiliteten hos Kinesiska företagare är stor. I båda fallen kan du stå inför risken att förlora en leverantör.

Vårt råd är att regelbundet besöka, eller låta en tredjepart some Scandic Sourcing, göra audits på dina Kina leverantörer för att kontrollera hur det går för dem.

Kina representerar en fjärdedel av den globala tillverkningsproduktionen och kommer under överskådlig framtid vara en potentiell källa särskilt för teknikprodukter. Men nu mer den inhemska konsumtionen som driver den ekonomisk tillväxten och aktiva ansträngningar från den kinesiska regeringen för att öka importen, bör utländska företag också överväga hur de kan sälja mer i Kina.

Prata med oss ​​om du har frågor om marknadsinträdes möjligheter.