Är ni redo att starta en fabrik? Var finns det bästa läget? Var finns leverantörerna? Hur hittar vi utbildad personal? Bör vi bygga eller hyra? Vem kan bygga efter våra krav?

Det finns upp emot 3000 industrizoner I Kina. Vilken passar bäst? Vilket stöd eller vilka problem kan vi få av de styrande i området? Hur mycket kommer det att kosta? Hur kan vi minska riskerna för att något ska gå fel?

Scandic Sourcing kan ge dig svaren på allt du behöver veta för att etablera din fabrik i Kina.

 

factorysearch1Förstudie

Vi hjälper er med en förstudie och hittar den bästa platsen och hjälper er utveckla en budget för driftskostnaderna för er nya fabrik i Kina. Studien ger er den information ni behöver för att gå vidare i beslutsprocessen.

 

Implementering

I implementeringsfasen erbjuder Scandic Sourcing ett specialanpassat stöd för ert företag. Vanligtvis gör vi en detaljerad sökning efter tillgänglig mark eller fastigheter, förhandlar leasingavtal, förbereder en företagsregistrering, tar in offerter för konstruktion och renovering, ordnar och förbereder kontorslokaler och fabriker, sourcar och installerar maskiner, kranar, värme, vatten och fabriksservice. Vi hjälper er även med att sätta upp ett internt system för att driva er fabrik i enlighet med lokala lagar och regler för att minimera legala risker som kan uppstå inom bland annat HR policy, företagsstämpelskontroll, utbetalningsdokumentations-, och företagskontroll. Vår service inkluderar också HR outsourcing, då agerar vi som er HR-avdelning tills det att era egna resurser är på plats.

Fullständig Support

factory3 Under konstruktionsperioden och innan ni anställer eller hyr in lokala chefer kan vi agera som en tillfällig ledning för att säkerställa att era intressen tas tillvara i processen. Vi kan fortsätta ge support som konsulter, styrelsemedlemmar och/eller uppsyningsmän. Det finns många frågor att besvara innan en företagsetablering i Kina kan genomföras. Utöver detta har ni det komplicerade kinesiska rättsväsendet att ta hänsyn till; lagar kan verka klara och tydliga när ni läser dem, men de kan ta lång tid innan de de facto etablerats i Kina. Detta innebär att de lagar som verkligen utövas av olika statliga instanser kan vara vitt skilda från vad som finns på print och kan också skilja sig åt mellan olika instanser och på olika platser. Moment 22 situationer där regler från olika instanser säger emot varandra är inte ovanligt. Men tack vara den pragmatiska inställning som vi har här på Scandic Sourcing hittar vi dock alltid olika sätt att lösa det hela på.factorysearch2

 

Välj Scandic Sourcing

Ni behöver ett nytt team i Kina och konkurrensen om välutbildade, engelsktalande ingenjörer är hård. Hur vet ni att ni väljer rätt personal? Hur mycket ska ni betala? Vilken HR policy ska ni ha? Scandic Sourcing kan hjälpa er att svara på dessa frågor och många andra gällande intern kontroll.

Vår personal har alla gått igenom inlärningskurvan för att sätta upp ett företag i Kina. Det finns ett ordspråk om att allt är svårt men allt är möjligt i Kina. Ni kommer snabbt finna att vår mångåriga erfarenhet är värdefull!

 

Läs mer om våra tjänster.