bridgeforthbridgeforth2

Bridgeforth Engineerings nya fabrik är placerad i Kunshan, I Jiangsu provisen. Scandic Sourcing identifierad och kvalificerade lokala maskinverktygsleverantörer baserade på ritningar av slutprodukter från kunden.

Scandic Sourcing genomförde fabriksetableringen av Bridgeforth Engineerings nya fabrik i Kunshan, i Jiangsuprovinsen. Bridgeforth Engineering, lokaliserad i Edinburgh, Skottland, är ett dotterbolag till KLS Holdings och producerar storskaliga maskinkomponenter för offshore-industrin.

Scandic Sourcing var först anlitad att genomföra en genomförbarhetsstudie för att identifiera en tänkbar lokalisering, samt att göra en leverantörssökning för maskinutrustningsleverantörer och även ta fram en investerings- och driftsbudget för projektet.

Scandic fick sedan i uppdrag att vara projektledare under implementieringen. Detta inkluderade att installera tillbehör till kranar, sourcing, installera maskinutrustning och inreda kontoren. I tillägg till detta tillhandahöll Scandic Sourcing interna administrativa system, vilket inkluderade bealningssystem och HR manualer. Scandic rekryterade även fabriksledningen och övrig personal och hanterar fortfarande HR på en outsourcad basis.