Tillverkningsindustrin i Kina har under det senaste året påverkats av både handels-konflikten mellan USA och Kina och nu på senare tid av COVID-19-viruset.


När det gäller handelskonflikten mellan USA och Kina kommer den troligen att pågå under en tid oavsett administration i USA, eftersom obalansen i handelsflödet och undaröjande av handelshinder fortfarande har en lång väg att gå.


Detta har haft både positiva och negativa effekter på kinesiska fabriker. I vårt arbete med mestadels Europeiska kunder har fabriker i det förflutna ofta haft ett begränsat intresse för mindre orderstorlekar och har haft en preferens för Amerikanska företag som brukade beställa stora volymer och betala bra. Vi har sett en viss förändring i attityd under förra året och mer flexibilitet när det gäller mindre batcher.


Samtidigt finns det naturligtvis en ökande risk för att företag som förlorat amerikanska affärer antingen stänger ner, men mer troligt ändrar inriktning. I båda fallen kan du riskera att förlora en leverantör.


För COVID-19-epidemin kan vi säga att Kina hade tur att det hände under tiden på året då alla fabriker i alla fall stängdes för det kinesiska nyåret. De är vana vid problemen att få arbetare att komma tillbaka i tid så det var en situation som de visste hur de skulle hantera. Den välkoordinerade och effektiva programmet för att stoppa spridningen minimerade också stillestånden.


Tillverkningsindustrin i Kina har nu kommit igång igen medan resten av världen stänger ned. Ett inhemskt stimulanspaket förväntas starta ekonomin och många nya möjligheter inom inhemsk verksamhet kommer att dyka upp. Även här finns det en risk att kinesiska företag kommer att hitta nya mer spännande och välbetalda möjligheter.


Kinesiska företags flexibilitet och överlevnadsförmåga är deras största styrka, men också ett potentiellt hot mot leveranskedjorna.


Det rekommenderas att regelbundet besöka och granska dina leverantörer för att kontrollera deras status och inriktning. Om du behöver support har Scandic Sourcing ett kompetent team på plats i Kina. Vi utför leverantörssökningar, bakgrundskontroller på tillverkare, insopektioner, kvalitetsystemsaudits, kvalitetskontroll och hjälper till med inköpsprocessen i Kina Prata med oss om du har frågor: Kontakta: