Per Linden, VD Scandic Sourcing i Shanghai och Stig Victorin, Scandic Sourcings Sverige representant, spenderade ett par effectiv dagar på Elmias underleverantärsmässa och träffade nya och gamla Kunder.


"Vi kan konstatera att det blåser negativa vindar på hög politisk nivå när det gäller relationer mellan Sverige och KIna. Kina kommer alltid vara intressant för sourcing av tekniska produkter pga av den stora tillverkningskapaciteten och servicenivån. Fler Svenska företag borde dock tänka på möjligheten att flytta fram säljpositionerna i Kina, säger” Per Linden.