scandicsourcing

Simris Alg är ett  prisbelönt svenskt företag som odlar alger för att tillverka unika naturliga kosttillskott och livsmedel. Företaget ville köpa in glasbehållare för vissa av sina produkter och kontaktade Scandic Sourcing för att hitta en lämplig leverantör och köpa in glasbehållarna från Kina.

Scandic Sourcing utförde en leverantörssökning och hittade ett antal leverantörer som begränsades till de 5 mest lämpliga utifrån kriterier såsom leverantörernas kvalitetssystem, ledning, produktionskapactiet och erfarenhet. Scandic Sourcing besökte de leverantörer som hade högst poäng och tillhandahöll Simris Alg med detaljerade rapporter och rekommendationer. När väl en leverantör var vald, utförde Scandic Sourcing ingående kvalitetskontroll och logistikhälp för att transportera flaskorna till Sverige.

Simris Alg har nu ett pålitligt orderflöde av glasbehållare från Kina för deras kosttillskott, som möter deras kvalitetskrav till ett rimligt pris.