launch of the new european parliment logoMed start första januari 2017 kommer omkring 6 000 europeiska företag att tvingas rapportera om sitt arbete med hållbarhetsfrågor och sociala frågor. För de bolag som har leverantörer utomlands behöver även situationen hos och arbetet med dessa inkluderas i rapporteringen. 
Det nya EU-direktivet angående rapportering av icke-finansiell information antogs 2014 och träder nu i kraft i medlemsländerna. Företag och organisationer med fler än 500 anställda omfattas men vissa länder har satt lägre gränser. Ett av dessa länder är Sverige där företag med fler är 250 anställda omfattas av rapporteringskravet.
Rapporteringen ska innefatta bolagets arbete med miljöfrågor, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption samt mutor och omfattar även företagets leverantörer. Det ska hos varje företag finnas en intern policy för arbetet med ovan nämnda frågor inklusive en beskrivning av due-diligence processer. Även resultatet av detta arbete ska redovisas. Vidare bör rapporteringen omfatta information som är relevanta för varje företags verksamhet inklusive vilka risker som är relaterade till verksamheten samt hur företaget hanterar dessa risker. 
 
"Få europeiska företag har ett bra grepp om den faktiska situationen hos sina leverantörer i Kina och saknar kunskap om lokala regelverk och hur saker på plats fungerar i praktiken", säger Per Lindén, VD på Scandic Sourcing i Shanghai.
 
Scandic Sourcing har arbetat i över 10 år på plats i Kina och Asien och har utvecklat och implementerat program för kontroll och utvärdering av utländska företags leverantörer i Asien. 2012 vann Scandic Sourcing Handelskammarens innovationspris för sitt Code of Conduct-program för utländska leverantörer. Med nytt fokus på hållbarhetsrapportering i Europa blir detta arbete allt viktigare.